Curs de Evaluator Proiecte Bucureşti – Acreditat ANC – Cod COR 241263

Teorie – 20, 21 și 22 Ianuarie + Examen şi Probă Practică – 27 Ianuarie 2017

http://www.openproconsult.ro/wp-content/uploads/2016/12/22.12.2016-Prezentare-Curs-OPC-20_21_22-Ian-2016.pdf

 

Studii de caz, coaching pe propuneri de proiecte identificate de cursanți
________________________________________
Cui se adresează?
Evaluatori proiecte, persoane care elaborează proiecte şi responsabilii de pre-evaluare a proiectelor propuse de promotorii de proiecte publici şi privaţi.

Metodologie
Cursul este acreditat în conformitate cu Standardul Ocupaţional ANC (CNFPA).
IMPORTANT: la unele licitații diploma obținută poate constitui Criteriu de Calificare.

 

Ziua 1

 • Principiile evaluării, metodologia de evaluare, expunerea drepturilor și obligațiilor evaluatorilor solicitate de Finanţator, transparență și obiectivitate în raport cu Promotorii proiectelor și Solicitanții acestora.
  Aspectele critice în evaluarea proiectelor, studii de caz și analiza ideilor de proiecte propuse de participanți, conformitatea administrativă şi eligibilitatea proiectelor.

 

Zilele 2 și 3

 • Metodologia de completare a grilelor de evaluare şi pre-evaluarea ideilor de proiect cu utilizarea tehnicilor moderne de consultare: conversații, studii de caz din activitatea curentă, brainstorming, Metoda Delphi, lucru în echipe, prezentări și dezbateri, metoda galeriei și simularea în regim de stres privind completarea grilelor de evaluare.
 • Exercițiile și studiile de caz
 • Proiecte sociale FSE și proiecte de infrastructură FEDR cu prezentarea metodologiilor de evaluare a relevanței proiectului din punct de vedere al obiectivelor dar și al soluției tehnico-economice, maturitatea și coerența documentației, durabilitatea proiectelor și analiza cost-eficiență în raport cu cerințele finanțatorului și necesitățile promotorilor de proiecte.
 • Dezbatere situații de conflicte de interese și incompatibilități şi măsurile necesare pentru evitarea acestora în procesul de evaluare.

 

Gabriel Zaharia – Trainer & Evaluator Proiecte
www.gabrielzaharia.com

Open Professional Consult – Firma acreditata ANC “Evaluator Proiecte”
Aplicaţiile practice vor fi derulate în baza studiilor de caz pe categorii de proiecte propuse și alese de participanţii la curs.

Vor fi abordate aspecte tehnice legate de planul de afaceri, fundamentarea tehnico-economică a proiectelor, inclusiv metodologia de contractare a evaluatorilor, rolul evaluatorilor şi a responsabililor de pre-evaluare a proiectelor, verificarea conformității administrative şi evaluarea eligibilităţii solicitanţilor şi a proiectelor, evaluarea relevanţei, metodologiei de implementare, maturităţii şi coerenţei proiectului, durabilităţii, eficienţei, eficacităţii şi impactului proiectului asupra factorilor interesaţi în implementarea proiectelor.

 

________________________________________

Tematica

Ziua 1 – 16.00 – 20.00 Orar Curs

 • Competențe generale și specifice evaluatorilor de proiecte – comparații cu alte standarde ocupaționale în domeniul evaluării.
 • Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor
 • Pregătirea personală în evaluare (informații privind apelul de proiecte, profil profesional)
 • Organizarea procesului de evaluare.
 • Evaluarea cererilor de propuneri de proiecte. Prezentare elemente cheie din Ghidul Solicitantului
 • Prezentarea documentației proiectului (documentația administrativă și de eligibilitate, secțiunile tehnico-economice ale proiectului).

 

Ziua 2 – 9.00 – 17.00

 • Metodologii de evaluare folosite în programele operaționale, teme orizontale, grilele de evaluare;
 • Obiective generale, obiective specifice programe/proiecte;
 • Verificarea cerințelor apelului de proiecte și a documentației proiectului;
 • Verificarea conformității administrative și a eligibilității;
 • Evaluarea relevanței, metodologiei, coerenței și maturității proiectului;
 • Datele statistice şi situaţia actuală a solicitantului care justifică necesitatea implementării proiectului, externalităţile şi corecţiile rezultate;
 • Planificarea activităţilor proiectului: resurse umane, financiare, logistica utilizată, echipamente IT, mijloace de transport etc.;
 • Evaluarea fezabilităţii şi realismului proiectului, obiective si activităţi planificate versus termene de realizare şi resurse alocate;
 • Metodologie de acordare a punctajului conform grilelor de evaluare. Tips & Tricks pe diferite Programe Operaționale;
 • Întrebări şi răspunsuri.

 

Ziua 3  9.00 – 17.00

 • Soluția tehnică a proiectului. Calitatea și coerența documentației proiectului.
 • Analiza fezabilităţii economico – financiare a proiectului;
 • Evaluarea nivelului de risc al proiectului; Solicitarea de clarificări: moduri de prezentare ale acestora; atribuirea de note;
 • Bugetul proiectului – eligibilitatea și rezonabilitatea costurilor, eficiența și eficacitatea proiectului
 • Sustenabilitatea financiară a proiectului
 • Exemple practice de evaluări;
 • Conflicte de interese și incompatibiltăți în evaluare.
 • Întrebări şi răspunsuri.

 

Tips & Tricks in Elaborarea & Evaluarea proiectelor

20 ianuarie 2016, 16.00 – 20.00 Curs
21 ianuarie 2016, 9.00 – 17.00 Curs
22 ianuarie 2016, 9.00 – 17.00 Curs
27 decembrie 2016, ora 14.00 Examen

Pret: 850 lei
(Prețul platit de Participant)

Discount pentru plati efectuate pana la 31 Decembrie 2016:

Pret 600 lei

 

Contact:
Gabriel Zaharia: 0721.233.269
gabriel.zaharia@openproconsult.ro

Alexandru Paunescu 0746.606.396
office@openproconsult.ro

Modalități de plată:
Ordin de plata sau cardul, în baza
SC Open Professional Consult SRL
Nr. Reg. Com. J40/12414/2006
CUI: 18898312
Sediul: București, Sector 1
Cont: RO32BTRL04501202A69156XX
Banca Transilvania

________________________________________

Activități practice:

Pre-evaluarea unei idei de proiect la alegere, tutorat pentru elaborarea grilei de evaluare a proiectului ales de participanţi.
Participanţii vor primi sub formă de arhivă electronică (1Gb) – materiale utile si metodologii în procesul de evaluare.

Examen – 27 ianuarie 2017 ora 14.00
Test grilă. Proba practică – întrebări în baza grilei de evaluare.

Consiliere networking profesional pozitiv. Content Marketing. Tips & Tricks. Consiliere si asistenta individuala.

Includere in forumul evaluatorilor:
evaluatoriproiecte@googlegroups.com

 

Gabriel Zaharia

Integrator Antifragil

www.gabrielzaharia.com

www.openproconsult.ro

www.cifn.info

 

Oferta consultanta finantari nerambursabile

Oferta consultanta

Leave A Comment

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com