Mihai Grigore – Consultant &Formator

Mihai Grigore are o experienţă profesională de peste 12 ani în diverse domenii de activitate incluzand transporturile (in care a indeplinit funcţiile de controlor financiar şi auditor intern) şi activităţile de audit financiar, audit intern şi audit al proiectelor finanţate de fonduri europene, activand atât în firme de consultanţă şi audit cu capital autohton cât şi în firme cu capital străin, multinaţionale in care a activat ca si auditor şi manager de audit.

Mihai activeaza in domeniul controlului şi managementul financiar al proiectelor finanţate din fonduri europene participand la auditarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, finantate din PHARE, FSE (POSDRU), FC (POS Transport), DG for Education and Culture, Norway Grants, Mecanismul Financiar al SEE 2009­2014 şi Bugetul de Stat, Fondul ONG în România, HORIZON 2020 şi alte linii de finantare ale Comisiei Europene.

Mihai este implicat în diverse Grupuri de Lucru care vizeaza: Sistemul de Control Intern Managerial, Strategia Naţională Anticorupţie, Audit Intern şi Audit Fonduri Europene si a participat la elaborarea de ghiduri, manuale de policitici şi proceduri pe diverse tematici si domenii de activitate.

Mihai este formator certificat si are experienta de predare cursuri la sala si cursuri on­line in domeniul contabilitatii şi auditului proiectelor finanţate din fonduri europene precum şi realizarea de misiuni de tutorat pentru Beneficiarii POSDRU. De asemenea, activitatea didactică a lui Mihai

GRIGORE se evidenţiază prin publicarea începând cu anul 2015 de articole de specialitate în

Revista „Practici de Audit” editată de Camera Auditorilor Financiari din România.

Din punct de vedere educaţional, Mihai GRIGORE este licenţiat în domeniul economic având şi studii post­universitare (master, MBA on­line, ACCA) în domeniul contabilităţii şi auditului. De asemenea, este cunoscător al limbii engleze deţinător al Primului Certificat de Limba Engleză (FCE) emis de University of Cambridge, Nivelul B2 Consiliul Europei.

Mihai GRIGORE a dovedit o precupare permanentă în ceea ce priveşte pregătirea profesională continuă, urmând pe lângă cursurile obligatorii şi cursuri de formare şi diversificare profesională cum ar fi: Drept, Fiscalitate, Audit, Management financiar, Raportare IFRS, Formator şi Manager de proiect certificate de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Implementarea sistemului de control intern în conformitate cu OMFP 946/2005, Modalităţi de accesare a finanţărilor nerambursabile pentru diverse programe operaţionale, Utilizarea opţiunilor simplificate privind costurile pentru rambursarea cheltuielilor în perioada 2014 – 2020 etc.

Din punct de vedere al liniei de business, este asociat în diverse firme de contabilitate, fiscalitate şi consultanţă iar începând cu anul 2013 este freelancer în activitatea de expert fonduri europene fiind angajat în diverse contracte subsecvente încheiate cu Ministerul Fondurilor Europene.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com