Curs de Evaluator Proiecte Bucureşti – Acreditat ANC – Cod COR 241263

Studii de caz, coaching pe propuneri de proiecte identificate de cursanți

Teorie – 25, 26 și 27 noiembrie + Examen şi Probă Practică – 9 Decembrie 2016
http://www.cifn.info/buffer/Stiri/15.11.2016 Prezentare Curs OPC 25,26,27 Nov 2016.pdf
 

Cui se adresează?

 

București, 25 noiembrie – 27 noiembrie 2016

Evaluatori proiecte, persoane care elaborează proiecte şi responsabilii de pre-evaluare a proiectelor propuse de promotorii de proiecte publici şi privaţi.

Metodologie

Cursul este acreditat în conformitate cu Standardul Ocupaţional ANC (CNFPA).

IMPORTANT: la unele licitații diploma obținută poate constitui Criteriu de Calificare.

Ziua 1

Principiile evaluării, metodologia de evaluare, expunerea drepturilor și obligațiilor evaluatorilor solicitate de Finanţator, transparență și obiectivitate în raport cu Promotorii proiectelor și Solicitanții acestora.

Aspectele critice în evaluarea proiectelor, studii de caz și analiza ideilor de proiecte propuse de participanți, conformitatea administrativă şi eligibilitatea proiectelor.

Zilele 2 și 3

Metodologia de completare a grilelor de evaluare şi pre-evaluarea ideilor de proiect cu utilizarea tehnicilor moderne de consultare: conversații, studii de caz din activitatea curentă, brainstorming, Metoda Delphi, lucru în echipe, prezentări și dezbateri, metoda galeriei și simularea în regim de stres privind completarea grilelor de evaluare.

Exercițiile și studiile de caz

Proiecte sociale FSE și proiecte de infrastructură FEDR cu prezentarea metodologiilor de evaluare a relevanței proiectului din punct de vedere al obiectivelor dar și al soluției tehnico-economice, maturitatea și coerența documentației, durabilitatea proiectelor și analiza cost-eficiență în raport cu cerințele finanțatorului și necesitățile promotorilor de proiecte.

 

Dezbatere situații de conflicte de interese și incompatibilități şi măsurile necesare pentru evitarea acestora în procesul de evaluare.

 

Trainer și firma de formare autorizată ANC

Gabriel Zaharia – Trainer & Evaluator Proiecte

www.gabrielzaharia.com

Open Professional Consult – Firma acreditata ANC “Evaluator Proiecte”

Aplicaţiile practice vor fi derulate în baza studiilor de caz pe categorii de proiecte propuse și alese de participanţii la curs. Vor fi abordate aspecte tehnice legate de planul de afaceri, fundamentarea tehnico-economică a proiectelor, inclusiv metodologia de contractare a evaluatorilor, rolul evaluatorilor şi a responsabililor de pre-evaluare a proiectelor, verificarea conformității administrative şi evaluarea eligibilităţii solicitanţilor şi a proiectelor, evaluarea relevanţei, metodologiei de implementare, maturităţii şi coerenţei proiectului, durabilităţii, eficienţei, eficacităţii şi impactului proiectului asupra factorilor interesaţi în implementarea proiectelor.

Locatia cursului: Click harta!

Str. Căderea Bastiliei, Nr. 56-58, Et. 2,

Cam. 212 București, Sector 1.

 

Metrou: M2 Piața Romană

 

Autobuze: 126, 131, 168, 226, 300, 301, 331,

368, 381, 783

 

Troleibuze: 61, 66, 69, 70, 85, 90, 91, 92

 

 

 

 

 

Tematica

Ziua 1 – 16.00 – 20.00

  Orar Curs
 • Competențe generale și specifice evaluatorilor de proiecte – comparații cu alte standarde ocupaționale în domeniul evaluării.
 • Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor
 • Pregătirea personală în evaluare (informații privind apelul de proiecte, profil profesional)
 • Organizarea procesului de evaluare.
 • Evaluarea cererilor de propuneri de proiecte. Prezentare elemente cheie din Ghidul Solicitantului
 • Prezentarea documentației proiectului (documentația administrativă și de eligibilitate, secțiunile tehnico-economice ale proiectului).

Ziua 2 – 9.00 – 17.00

 • Metodologii de evaluare folosite în programele operaționale, teme orizontale, grilele de evaluare;
 • Obiective generale, obiective specifice programe/proiecte;
 • Verificarea cerințelor apelului de proiecte și a documentației proiectului;
 • Verificarea conformității administrative și a eligibilității;
 • Evaluarea relevanței, metodologiei, coerenței și maturității proiectului;
 • Datele statistice şi situaţia actuală a solicitantului care justifică necesitatea implementării proiectului, externalităţile şi corecţiile rezultate;
 • Planificarea activităţilor proiectului: resurse umane, financiare, logistica utilizată, echipamente IT, mijloace de transport etc.;
 • Evaluarea fezabilităţii şi realismului proiectului, obiective si activităţi planificate versus termene de realizare şi resurse alocate;
 • Metodologie de acordare a punctajului conform grilelor de evaluare. Tips & Tricks pe diferite Programe Operaționale;
 • Întrebări şi răspunsuri.

 

Ziua 3 –  9.00 – 17.00

 • Soluția tehnică a proiectului. Calitatea și coerența documentației proiectului.
 • Analiza fezabilităţii economico – financiare a proiectului;
 • Evaluarea nivelului de risc al proiectului; Solicitarea de clarificări: moduri de prezentare ale acestora; atribuirea de note;
 • Bugetul proiectului – eligibilitatea și rezonabilitatea costurilor, eficiența și eficacitatea proiectului
 • Sustenabilitatea financiară a proiectului
 • Exemple practice de evaluări;
 • Conflicte de interese și incompatibiltăți în evaluare.
 •  Întrebări şi răspunsuri.
 • Tips & Tricks in Elaborarea & Evaluarea proiectelor

 

 

25 noiembrie 2016, 16.00 – 20.00 Curs

26 noiembrie 2016, 9.00 – 17.00   Curs

27 noiembrie 2016, 9.00 – 17.00   Curs

09 decembrie 2016, ora 14.00    Examen

 
Pret: 700 lei

(Prețul platit de participant)

Contact:
Gabriel Zaharia
gabriel.zaharia@openproconsult.ro

 Alexandru Paunescu 0746.606.396

office@openproconsult.ro

 
 Modalități de plată:

Ordin de plata sau cardul, în baza

 
SC Open Professional Consult SRL

Nr. Reg. Com. J40/12414/2006

CUI: 18898312

Sediul: București, Sector 1

Cont: RO32BTRL04501202A69156XX

Banca Transilvania

Activități practice:

Pre-evaluarea unei idei de proiect la alegere, tutorat pentru elaborarea grilei de evaluare a proiectului ales de participanţi.

Participanţii vor primi sub formă de arhivă electronică (1Gb) – materiale utile si metodologii în procesul de evaluare.

 

Examen – 9 decembrie 2016 ora 14.00

Test grilă. Proba practică – întrebări în baza grilei de evaluare.

 

Consiliere filosofica. Consiliere networking profesional pozitiv. Content Marketing. Tips & Tricks. Consiliere si asistenta individuala.

 

Includere in forumul evaluatorilor:

evaluatoriproiecte@googlegroups.com

Descrierea completa:

http://www.cifn.info/buffer/Stiri/15.11.2016 Prezentare Curs OPC 25,26,27 Nov 2016.pdf

Sursa: http://www.openproconsult.ro/cursuri-opc

 

Leave A Comment

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com